strona główna
info o sitp
działalność oddziału
aktualności sitp
imprezy sitp
wydawnictwa sitp
wydawnictwa inne
kontakt
kontakt e-mail
 
deklaracja członkowska
deklaracja
członkowska
 
Promat
 
FireStop
 
Kwartalnik "Ochrona Przeciwpożarpwa"
 

Działalność Naszego Oddziału
ROK 2013
Konferencja pn."Bezpieczeństwo pożarowe lasów w strefie przygranicznej oraz bezpieczeństwo obszarów chronionych - nowoczesne technologie"
oraz ćwiczenia "Trzebież 2013" 17-18 kwietnia 2013r.
W środę 17 kwietnia 2013r. w Policach odbyła się konferencja związana z bezpieczeństwem pożarowym w lasach. Konferencja na stałe wpisała się już w kalendarz przedsięwzięć na terenie woj. zachodniopomorskiego i przybrała rangę międzynarodową. Patronat nad konferencją objął nadbryg. Henryk Cegiełka - Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz Witold Koss - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Tym razem jednym z gości honorowych był m.in. Emil Sekel - Wiceprezydent Służby Ratowniczo-Gaśniczej Republiki Słowackiej /odpowiednik Zastępcy Komendanta Głównego PSP/. W pierwszym dniu konferencji oprócz polskich wykładowców wystąpili prelegenci z Hiszpanii, Słowacji i Niemiec reprezentujący: Urząd Środowiska prowincji Kastylia i Leon w Hiszpanii, Krajowe Centrum Leśnictwa Słowacji, Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie, SGSP, Kampinoski Park Narodowy, Nadleśnictwo Trzebież oraz polscy i niemieccy funkcjonariusze straży pożarnych realizujący zadania dowódcze. Tematami wykładów były m.in. rozwiązania dotyczące ochrony lasów stosowane w innych krajach, systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, dochodzenia popożarowe na terenach leśnych, zagadnienia taktyczne z wykorzystaniem statków powietrznych oraz nowoczesne narzędzia wspomagania decyzji.
W pierwszym dniu konferencji wzięło udział blisko 170 uczestników, którzy podkreślali ciekawy dobór i wysoki poziom przedstawianych referatów. Stale rosnąca liczba osób z ościennych województw, a także sąsiadów z terenów przygranicznych biorących udział w konferencji, potwierdza potrzebę organizowania imprezy w kolejnych latach i daje nadzieję na jej dalszy rozwój. Zauważalna jest nie tylko współpraca pomiędzy PSP, a służbami leśnymi, ale również współpraca transgraniczna z sąsiednimi służbami z terenu Niemiec w kontekście zwiększania bezpieczeństwa pożarowego w lasach. Zakres poruszanej problematyki tradycyjnie został poszerzony o część praktyczną zrealizowaną w dniu następnym.

W czwartek 18 kwietnia na terenie kompleksu leśnego Nadleśnictwa Trzebież oraz Bazy Paliw nr 7 Operatora Logistycznego Paliw Płynnych - powiat policki, przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem "Trzebież 2013". Ćwiczenia obejmowały trzy epizody gaśnicze.
Epizod pierwszy:
Pożar na terenie kompleksu leśnego Nadleśnictwa Trzebież, który swoimi rozmiarami i intensywnością przekracza możliwości skutecznych działań gaśniczych sił i środków powiatu polickiego. Brak możliwości prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych powiatu stwarza konieczność zadysponowania sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego (COO). Kierującego działaniem ratowniczym wspomaga sztab brygady COO. W ćwiczeniu wzięły udział: Siły powiatowe: 9 zastępów OSP, 2 zastępy ZSP Zakłady Chemiczne Police, 7 zastępów PSP. Ponadto: Kompania Gaśnicza Szczecin COO- 14 zastępów, 6 zastępów - Pluton Logistyczny Biwak, 3 zastępy Sztabu Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Akcję gaśniczą prowadziły z powietrza dwa samoloty gaśnicze Dromader M18B, Helikopter MI2 i samolot patrolowy Cesna. Małe zarzewia pożaru gasił pojazd patrolowo-gaśniczy Nadleśnictwa Trzebież. Nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym czuwały 3 wozy KP Policji w Policach. W sumie było to ponad 200 strażaków i leśników oraz ponad 50 innych ćwiczących tj. Zespoły Zarządzani Kryzysowego: Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Policach, Urzędów Miasta Police i Nowego Warpna, KW Policji w Szczecinie, OLPP.
Epizod drugi
Pożar lasu w pobliżu granicy polsko-niemieckiej. Zaangażowanie sił powiatu oraz COO w gaszenie wielko-powierzchniowego pożaru lasu wymusza konieczności zadysponowania przygranicznych jednostek OSP z terenu Niemiec. W zadaniu biorą udział dwa zastępy OSP Penkun.

Epizod Trzeci.
W wyniku niekorzystnego splotu wydarzeń dochodzi do rozszczelnienia i zapalenie cysterny kolejowej na stanowisku rozładunkowo-załadunkowym, na terenie zakładu dużego ryzyka - Baza Paliw Nr 7 w Trzebieży OLPP. Działania gaśnicze rozpoczyna załoga przy wykorzystaniu samochodu pożarniczego GBA 2,5/16, wagonu gaśniczego oraz działek pianowych zasilanych z pompowni pożarowej. Gaszenie wspomaga PSP przy wykorzystaniu działka wysokiej wydajności i dwóch ciężkich samochodów gaśniczych.
Ćwiczenia organizowane jako wojewódzkie, wieloszczeblowe, sprawdzające ćwiczenia dowódczo-sztabowe w odniesieniu do jednostek ochrony przeciwpożarowej miały na celu doskonalenie organizacji działań ratowniczych podczas pożaru wielkoobszarowego na terenach leśnych z wykorzystaniem podpodziałów centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz sprawdzenie Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego dla Bazy Paliw Nr 7 w Trzebieży.

*Zdjęcia: st.kpt. Przemysław Grzybowski, mł. bryg. Zbigniew Wojtowicz, Mariusz Cyrulewski, Fotografia Lotnicza 4D Cezary Skórka www.4dfoto.pl

 
 
Archiwalne: . 2012 . 2011 . 2010 . 2009 . 2008 . 2007. 2006 . 2005 . 2004 . 2003 . 2002 . 2001
 

 


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Szczecinie ©2003,
webmaster