strona główna
info o sitp
działalność oddziału
aktualności sitp
imprezy sitp
wydawnictwa sitp
wydawnictwa inne
kontakt
kontakt e-mail
 
deklaracja członkowska
deklaracja
członkowska
 
Promat
 
FireStop
 
Kwartalnik "Ochrona Przeciwpożarpwa"
 

Działalność Naszego Oddziału
ROK 2011
1.Szczecin Firefighter Challenge 2011
1.Szczecin Firefighter Challenge 2011
1.Szczecin Firefighter Challenge 2011 rozegrany w Szczecinie w dniu 14.08.2011r... szczegóły i wyniki>>>
1. Szczecin Firefighter Challenge 2011 rozegrany 14.08.2011r. w Szczecinie. 2 najcięższe minuty w sporcie. Ponad 130 uczestników z 8 krajów: Niemiec, Słowenii, Francji, USA, Litwy, Anglii, Czech i Polski.

Konferencja "Bezpieczeństwo Pożarowe Lasów"

W dniach 13 - 14 kwietnia 2011 roku na terenie Nadleśnictwa Kliniska odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiej konferencji pod tytułem: "Bezpieczeństwo Pożarowe Lasów". Organizatorami konferencji były: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa oddział Szczecin, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa koło zakładowe przy Nadleśnictwie Kliniska, oraz Nadleśnictwo Kliniska. Konferencję otworzyli inż. Ryszard Brygman Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska oraz bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
W pierwszym dniu konferencji zorganizowanym w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska poruszono między innymi tematy takie jak:
- Analiza występowania pożarów obszarów leśnych na terenie województwa Zachodniopomorskiego - temat przygotowali kpt. inż. Jarosław Tomczyk oraz mł. kpt. Andrzej Gawlik, KM PSP w Szczecinie,
- Optymalizacja składu kompanii gaśniczej - temat przygotował mł. bryg. mgr inż. Aleksander Adamski, SGSP w Warszawie,
- Wybrane zagadnienia o lasach prywatnych - temat przygotował i wygłosił bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki, SGSP w Warszawie.
- Założenia taktyczne w opanowaniu dużych pożarów lasu. Przyczyny niepowodzeń praktycznej ich realizacji - temat zreferował st. bryg. w stanie spoczynku inż. Karol Wiler,
- Rola Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie (PGL LP RDLP Szczecin) w zabezpieczeniu kompleksów leśnych przed powstawaniem i rozprzestrzenianiem się pożarów na lasu - temat omówił mgr inż. Maciej Lipka, RDLP w Szczecinie,
- Przegląd metod wyznaczania wydatku gaśniczego - referat wygłosił mł. bryg. mgr inż. Przemysław Wysoczański, SGSP w Warszawie,
- Środki zwilżające do gaszenia pożarów lasów - problem omówili mł. bryg. mgr inż. Bożenna Porycka, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Zespół Laboratoriów oraz mgr inż. Mirosław Kwiatkowski Instytut Badawczy Leśnictwa, Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu,
Na koniec spotkania, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska mgr inż. Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski omówił aspekty ochrony przyrody
w referacie pt: "Pod szczególną opieką" Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Kliniska.

Drugi dzień konferencji został zorganizowany na terenie sąsiadującym z kwaterą łowiecką w Łęsku, gdzie zaprezentowano m.in. praktyczne aspekty wykorzystanie środków zwilżających w gaszeniu pożarów lasu. Na koniec odbył się pokaz gaszenia pożarów lasu przy wykorzystaniu samolotów typu PZL M18B Dromader, przy wykorzystaniu wody oraz środków pianotwórczych. Ponadto można było zapoznać się z nowościami w dziedzinie pożarnictwa zaprezentowanych m.in. przez firmy: Dräger Safety Polska Sp. z.o.o. Fire-Max Sp. z o.o., Jadar Przedsiębiorstwo Specjalistyczne, ABEKOM Sp. z o.o., Prewent s.c., Ford Bemo Motors oraz innych.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Wymieniając poglądy i doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przy pożarach lasów, co skłania organizatorów do podjęcia starań celem przeprowadzenia kolejnej konferencji w roku 2012.

Opracował: st. kpt. Jarosław Tomczyk KM PSP W Szczecinie


 
 
Archiwalne: . 2012 . 2011 . 2010 . 2009 . 2008 . 2007. 2006 . 2005 . 2004 . 2003 . 2002 . 2001
 

 


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Szczecinie ©2003,
webmaster