strona główna
info o sitp
działalność oddziału
aktualności sitp
imprezy sitp
wydawnictwa sitp
wydawnictwa inne
kontakt
kontakt e-mail
 
deklaracja członkowska
deklaracja
członkowska
 
Promat
 
FireStop
 
Kwartalnik "Ochrona Przeciwpożarpwa"
 

Działalność Naszego Oddziału
ROK 2010
Konferencja "Bezpieczeństwo Pożarowe Lasów"

W dniach 29 - 30 kwietnia 2010 roku na terenie Ośrodka Przyrodniczo-Leśnego Nadleśnictwa Kliniska odbyła się ogólnopolska konferencja pt. "Bezpieczeństwo Pożarowe Lasów". Była już to druga edycja konferencji poruszającej problemy bezpieczeństwa pożarowego lasów. Organizatorem konferencji były: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa oddział Zachodniopomorski, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa koło zakładowe przy Nadleśnictwie Kliniska oraz Nadleśnictwo Kliniska.
Konferencję otworzyli bryg. mgr inż. Kazimierz Lesisz Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. oraz mgr inż. Witold Koss Dyrektor RDLP w Szczecinie.

W pierwszym kameralnym dniu konferencji zorganizowanym w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska poruszono między innymi tematy:
- Rola Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie w zabezpieczeniu kompleksów leśnych przed powstawaniem i rozprzestrzenianiem się pożarów na lasu - mgr inż. Maciej Lipka RDLP w Szczecinie;
- Efektywność systemów zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych - mł. bryg. mgr inż. Aleksander Adamski SGSP Warszawa;
- Symulacja systemu dowożenia wody, problemy, rozwiązania - mgr inż. Przemysław Wysoczyński SGSP Warszawa;
- Zaopatrzenie wodne w kompleksach leśnych na przykładzie punktów czerpania wody w Nadleśnictwie Kliniska - mgr inż. Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska;
- Analiza wykorzystywania zapasów środka gaśniczego w praktyce i w teorii - mł. kpt. inż. Leszek Gocół Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Szczecinie;
- Parametry dróg leśnych - przykłady opiniowanych projektów - Naczelnik Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego mł. bryg. mgr inż. Ryszard Tomczak.

Drugi dzień konferencji został zorganizowany na terenie kwatery łowieckiej Łęsko, gdzie zaprezentowano m.in. Stanowiska ćwiczebno-bojowe systemów dowożenia i zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych z wykorzystaniem przenośnych zbiorników o pojemności powyżej 10 m3 i samochodów gaśniczych znajdujących się na wyposażeniu KM PSP w Szczecinie, które omówił mł. bryg. mgr inż. Aleksander Adamski SGSP Warszawa oraz mł. bryg. mgr inż. Przemysław Wysoczyński SGSP Warszawa. Ponadto odbył się pokaz lotniczego gaszenia pożarów lasu przy wykorzystaniu samolotów typu M18b Dromader oraz praktyczna prezentacja systemu gaśniczego Cobra zaprezentowana przez firmę INTERVENT.PL Sp. z o.o. Można było również zapoznać się z nowościami w dziedzinie pożarnictwa zaprezentowanych m.in. przez firmy: Fire-Max Sp. z o.o., ABEKOM Sp. z o.o., Husgvarna, Prewent s.c., Ford Bemo Motors i innych.
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie uczestników konferencji tematyką bezpieczeństwa pożarowego lasów, organizatorzy już podjęli starania celem przeprowadzenia kolejnej imprezy w roku 2011.


 
 
Archiwalne: . 2012 . 2011 . 2010 . 2009 . 2008 . 2007. 2006 . 2005 . 2004 . 2003 . 2002 . 2001
 

 


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Szczecinie ©2003,
webmaster