strona główna
info o sitp
działalność oddziału
aktualności sitp
imprezy sitp
wydawnictwa sitp
wydawnictwa inne
kontakt
kontakt e-mail
 
deklaracja członkowska
deklaracja
członkowska
 
Promat
 
FireStop
 
Kwartalnik "Ochrona Przeciwpożarpwa"
 

Działalność Naszego Oddziału
ROK 2009
Sympozjum poświęcone wypadkom na przejazdach kolejowo- drogowych

Około stu uczestników wzięło udział w Seminarium poświęconemu tematyce wypadków na przejazdach kolejowo- drogowych, które odbyło się 07 pazdziernika 2009 roku w hotelu Panorama w Szczecinie. Organizatorami spotkania była Komenda Miejska PSP w Szczecinie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Zachodniopomorski oraz PKP Polskie Linie Kolejowe w Szczecinie. Podczas seminarium zostały zaprezentowane interesujące referaty które zapoczątkowały szereg ciekawych dyskusji dotyczących trudności i problemów podczas prowadzenia działań na przejazdach Kolejowo-drogowych. Na seminarium zostały zaprezentowane następujące tematy:

Sposoby zabezpieczenia przejazdów kolejowo-drogowych.
mgr inż. Zdzisław Przybysz Naczelnik Działu Automatyki Zakładu linii;

Ratownictwo w transporcie kolejowym jako problem decyzyjny
w warunkach niepewności.

mł. bryg. mgr inż. Aleksander Adamski SGSP w Warszawie
mł. bryg .mgr inż. Przemysław Wysoczyński SGSP w Warszawie;

Analiza wypadków drogowych na przejazdach kolejowych w Województwie Zachodniopomorskim.

podinsp. Grzegorz Sudakow Naczelnik WDR KWP w Szczecinie;

Taktyka pododdziałów ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów na szlakach kolejowych.

mł. bryg. mgr inż. Aleksander Adamski SGSP w Warszawie
mł. bryg. mgr inż. Przemysław Wysoczyński SGSP w Warszawie;

Analiza wypadku na przejeĽdzie kolejowo- drogowym w Białogardzie.

kpt. mgr inż .Jacek Twardoń Z-ca Komendanta Powiatowego PSP
w Białogardzie;

Zasady współpracy z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego, wskazania do ich użycia i sposób dysponowania.

Marcin Podgórski. Dyrektor Regionalny SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Region Zachodni;

Przygotowanie Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej KM PSP w Szczecinie do prowadzenia działań podczas zdarzeń na przejazdach drogowo -kolejowych.

kpt. inż. Jarosław Tomczyk, Asp. Andrzej Gawlik KM PSP w Szczecinie;

Otwarcia seminarium dokonali Komendant Miejski PSP w Szczecinie bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz oraz Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie Pan Ryszard Stachowicz.


Seminarium "Bezpieczeństwo Pożarowe Lasów"

W dniu 19 maja 2009 roku w siedzibie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach odbyło się seminarium poświęcone ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych pt: "Praktyczne Aspekty Zabezpieczenia Przeciwpożarowego i Prowadzenia Działań Podczas Pożarów Obszarów Leśnych". Organizatorami sympozjum byli Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa, Nadleśnictwo Kliniska oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
Zostały odczytane referaty: "Analiza występowania pożarów obszarów leśnych na terenie województwa Zachodniopomorskiego", który wygłosił kpt. inż. Jarosław Tomczyk oraz asp. Andrzej Gawlik KM PSP SZCZECIN, "Bezpieczeństwo Pożarowe Lasów" wygłoszony przez mł. bryg. dr inż. Jarosława Zarzyckiego SGSP Warszawa, "Przygotowanie i zadania lasów w zabezpieczeniu przed powstaniem i rozprzestrzenianiem się pożarów lasu na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie" wygłoszony przez mgr inż. Bronisława Sasina RDLP w Szczecinie, "Wysokowydajne systemy zaopatrzenia wodnego - Taktyka Pododdziałów" wygłoszony przez mł. bryg. mgr inż. Aleksandra Adamskiego SGSP Warszawa, "Położenie w sąsiedztwie aglomeracji trzech miast a problematyka zagrożenia pożarowego w Nadleśnictwie Kliniska" wygłoszony przez mgr inż. Ryszarda Siarkiewicz-Hoszowskiego oraz mgr inż. Macieja Lipka Nadleśnictwo Kliniska, "Przygotowanie Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej do zwalczania pożarów lasów na terenie województwa Zachodniopomorskiego, wspólne systemy łączności" wygłoszony przez kpt. mgr inż. Roberta Wnukiewicza Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Szczecinie.
W trakcie trwania sympozjum można było zapoznać się z ofertą pożarniczą firm "Prevent", NISSAN Motor Poland, Husqvarna, Szybicki Sp. J. oraz Eljot.


 
 
Archiwalne: . 2012 . 2011 . 2010 . 2009 . 2008 . 2007. 2006 . 2005 . 2004 . 2003 . 2002 . 2001
 

 


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Szczecinie ©2003,
webmaster