strona główna
info o sitp
działalność oddziału
aktualności sitp
imprezy sitp
wydawnictwa sitp
wydawnictwa inne
kontakt
kontakt e-mail
 
deklaracja członkowska
deklaracja
członkowska
 
Promat
 
FireStop
 
Kwartalnik "Ochrona Przeciwpożarpwa"
 
Działalność Naszego Oddziału
ROK 2006
Warsztaty "Oddymianie klatek schodowych"

W dniu 7 stycznia 2006 odbyły się w siedzibie KM PSP w Szczecinie warsztaty tematyczne "Oddymianie klatek schodowych". Było to już kolejne spotkanie organizowane przez najbardziej aktywnych członków oddziału dla osób szczególnie zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.


III BAL SITP
17 lutego nasz Oddział zorganizował kolejny "III Bal SITP". Na balu do wczesnych godzin rannych bawiło się ponad 100 osób: członków SITP, przedstawicieli firmy Knauf /która była głównym sponsorem balu/, strażaków nie zrzeszonych i ich przyjaciół. Tym razem zabawę zorganizowano w "Klubie Pocztylion". Jak zwykle można było liczyć na wspaniały wyszynk oraz zabawę z konkursami uatrakcyjnionymi wspaniałymi nagrodami /odtwarzaczem DVD, radiomagnetofonem, aparatem cyfrowym/, szczególnym powodzeniem cieszył się konkurs na najsympatyczniejszą uczestniczkę, w którym udział wzięło dwanaście pań.
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
zabawa na całego ... i suto zastawione stoły
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
były gry, zabawy a po ogłoszeniu wyników przez szanowne jury
   
kliknij aby powiększyć
... nagrody dla zwycięzców

Nowoczesność w gaszeniu pożarów
Dzięki inicjatywie kol. Jarosława Tomczyka w dniu 4 kwietnia 2006 r. na terenie OSP Smerdnica odbyła się prezentacja i pokaz nowoczesnych środków gaśniczych ONE SEVEN. W prezentacji teoretycznej brało udział 26 a w pokazie praktycznym 40 osób.
kliknij aby powiększyć
Mogłoby się wydawać, że zima jeszcze "trzyma"

Zawody dwójek w bowlingu
4 kwietnia br. w Stargardzie Szczecińskim odbyły się Mistrzostwa Dwójek Strażackich w Bowlingu o Puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, w których wzięły udział zawodnicy z komend z Choszczna, Gryfic, Myśliborza, Pyrzyc, Szczecina, Szczecinka, Świnoujścia i oczywiście Stargardu Szczecińskiego - łącznie 16 drużyn. Gospodarze nie oddali pucharu przyjezdnym!
to prawie cała gromada

Konferencja w Kołobrzegu
W dniu 12 maja 2006 r., w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Żurawia 12b odbyła się konferencja p.n. "Wybrane aspekty zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów budowlanych".
W trakcie konferencji wiodące firmy, związane z ochroną przeciwpożarową, przedstawiły szereg profesjonalnych biernych i czynnych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych wymaganych zarówno w nowo powstałych jak i istniejących obiektach budowlanych. W czasie konferencji wygłoszone zostały prelekcje tematycznie związane z:
- doborem urządzeń przeciwpożarowych na etapie projektowania oraz z utrzymaniem tych urządzeń w trakcie eksploatacji obiektów;
- egzekwowaniem obowiązku wykonania oraz dokonywania przeglądów urządzeń przeciwpożarowych;
W trakcie spotkania zaproszone firmy zaprezentowały swoje produkty. Wśród prezentacji i pokazów uczestnikom konferencji przedstawione zostały m.in.:
- systemy oświetlenia ewakuacyjnego - firma "HYBRYD"- Pyskowice (woj. Śląskie).
- wydzielenia pożarowe oraz system wentylacji grawitacyjnej - Firma "MERCOR" - Gdańsk.
- zabezpieczenia przejść instalacyjnych - Firma "HILTI".
- dˇwiękowe systemy ostrzegawcze - firma "MERCOR SYSTEM" - Gdańsk.
- hydranty wewnętrzne - firma "GRAS" z Korzybia (woj. Pomorskie).
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
oto sprawcy tej imprezy zainteresowaniem cieszyła się zarówno tematyka wykładów...
kliknij aby powiększyć
...jak i prezentacje wystawców

KONTYNUACJA ROZWOJU POPRZEZ NIEZBĘDNE ZMIANY

Na dzień 20 czerwca zwołano w sali obrad Urzędu Miasta Szczecin II Walne Zebranie Członków szczecińskiego Oddziału SITP. Oprócz wyboru przedstawicieli Oddziału na VI Zebranie Delegatów SITP, prezes kol. Piotr Spodniewski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu od 20 listopada 2002 do 1 czerwca 2006 r. Ze względu na znaczny rozwój Oddziału w tym okresie i chęć dalszego zintegrowania członków oraz umożliwienie sprawnej współpracy, niezbędne było poszerzenie Zarządu o przedstawicieli z innych miast naszego regionu. Po odwołaniu dotychczasowego Zarządu Oddziału i udzieleniu absolutorium, po zgłoszeniu kandydatur przeprowadzono głosowania, w wyniku których dokonano wyboru nowych władz:

Prezydium Zarządu Oddziału:
Prezes Oddziału - Spodniewski Piotr
V-ce Prezes Oddziału - Cegiełka Henryk
V-ce Prezes Oddziału - Szpuntowicz Jacek
Sekretarz Oddziału - Nawrot Mariusz
Skarbnik Oddziału - Podwyszyński Sylwester

Członkowie Zarządu Oddziału:
- Kapustyński Andrzej
- Sawczyszyn Piotr
- Popławski Marek
- Tarczyński Robert

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Wnukiewicz Robert
V-ce Przewodniczący - Wojtowicz Zbigniew
Sekretarz - Brzeziński Józef

Składu Sądu Koleżeńskiego:
Przewodniczący - Tuzimek Piotr
Sekretarz - Lesisz Kazimierz
Członek - Staśkiewicz Jacek

Na zakończenie przeprowadzono dyskusję na temat kierunków działania Oddziału w latach 2006 - 2011 oraz wybrano delegatów na VI Zjazd Delegatów Oddziałów SITP.


WYCIECZKA ROWEROWA NA BORNHOLM
W dniach 30.06-02.07.2006 r. 28-osobowa grupa członków (i ich rodzin) wzięła udział w zorganizowanej przez Koło SITP z Kołobrzegu, wycieczce rowerowej po duńskiej wyspie Bornholm. Po dopłynięciu do portu w Nexo katamaranem "Jantar" rozpoczęła się jazda po wspaniale przygotowanych do rowerowego wędrowania drogach wyspy. Cała wyprawa była podzielona na trzy jednodniowe etapy, które kończyły się noclegami w namiotach na bardzo dobrze wyposażonych kempingach. Trasa licząca w sumie ok. 100 km wiodła wzdłuż północnego i zachodniego wybrzeża wyspy, przez miasta Svaneke, Gudhjem do ruin zamku Hammershus, a następnie poprzez Ronne i centralną część wyspy, miasteczko Akirkeby do Nexo, skąd uczestnicy powrócili do Kołobrzegu.
Przepiękne krajobrazy skalistego wybrzeża, urokliwe miasteczka z zabytkową zabudową na pewno na długo zapadły w pamięć uczestnikom tej wyprawy. W trakcie rejsu katamaranem "Jantar" mieli oni także możliwość zapoznać się z zamontowanymi na statku urządzeniami i instalacjami ppoż, oraz obserwować manewr podjęcia z morza dryfującej na powierzchni wody kamizelki ratunkowej.
Więcej zdjęć na stronie organizatora http://www.sitp.psp.kolobrzeg.pl/
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
pora "zwijać" obozowisko fabryka cukierków
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
cuda natury nie ma piękniejszych tras rowerowych nad te bornholmskie
kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć
typowa miejska zabudowa oddech historii

WARSZTATY "Działania interwencyjne podczas awarii urządzeń dˇwigowych"
W dniu 27 września z inicjatywy koła Kołobrzeg odbyły się warsztaty szkoleniowe dla pracowników Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu dotyczące działań interwencyjnych podczas awarii urządzeń dzwigowych. Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne były prowadzone w sposób bardzo profesjonalny przez Pana Krzysztofa Łatak i Pana Jarosława Budzyńskiego - przedstawicieli działającego od 1980 r. w branży dzwigowej Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego "PILAWA" z siedzibą Kołobrzegu. W trakcie szkolenia omówiono szereg bardzo istotnych z punktu widzenia działań ratowniczych zagadnień (min. rodzaje występujących zagrożeń, podstawowe wymagania dotyczące zabezpieczenia terenu działania, sprowadzanie windy do najbliższych przystanków) oraz zademonstrowano sposoby bezpiecznego uwalnia osób uwięzionych w uszkodzonych dzwigach.
Przedmiotowe warsztaty umożliwiły ich uczestnikom poszerzenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie szeroko pojętego ratownictwa.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE "Formalne i techniczne aspekty procesu nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania".
W dniu 20 pazdziernika w Międzyzdrojach pod honorowym patronatem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej odbyło się seminarium szkoleniowe dotyczące wybranych zagadnień związanych: z opracowaniem dokumentacji, doboru odpowiednich rozwiązań technicznych oraz czynnościami organów państwowych w procesach nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.
Do udziału w seminarium w charakterze wykładowców, zaproszeni zostali przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Administracji Budowlanej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, praktykujący projektanci, przedstawiciele cechu kominiarzy oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Uczestnictwo licznych przedstawicieli poszczególnych służb, inspekcji i organów umożliwiło szeroką i owocną dyskusję na nurtujące nas w codziennej pracy problemy.

III Sympozjum Techniczno-Budowlane
Kolejny już raz przy okazji narady służbowej funkcjonariuszy zachodniopomorskich służb prewencji PSP odbyło się sympozjum techniczno-budowlane. Tym razem imprezę zorganizowano 9-10 listopada w Policyjnym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Krokus" w Mielnie-Unieściu pod nazwą "Wpływ technicznych środków zabezpieczeń przeciwpożarowych na przebieg i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz bezpieczeństwo budowli". Tematem wiodącym i prowokującym żywą dyskusję było współdziałanie podmiotów ratowniczych podczas dużych akcji, bezpieczeństwo ratowników i ratowanych oraz techniczne systemy zabezpieczeń budynków. Po części merytorycznej był oczywiście czas na integrację przy rozstawionych w ogrodzie namiotach /i stołach/.
kliknij aby powiększyć
No Witoldzie… do ataku!

 
 
Archiwalne: . 2012 . 2011 . 2010 . 2009 . 2008 . 2007. 2006 . 2005 . 2004 . 2003 . 2002 . 2001
 
 


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Szczecinie ©2003,
webmaster