strona główna
info o sitp
działalność oddziału
aktualności sitp
imprezy sitp
wydawnictwa sitp
wydawnictwa inne
kontakt
kontakt e-mail
 
deklaracja członkowska
deklaracja
członkowska
 
Promat
 
FireStop
 
Kwartalnik "Ochrona Przeciwpożarpwa"
 
Działalność Naszego Oddziału
ROK 2003
Zabieramy się do pracy...

21 stycznia 2003 r. w auli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie odbyło się pierwsze seminarium zorganizowane przez Oddział SITP w Szczecinie. Seminarium na temat: " Ochrona przeciwpożarowa w budynkach charakteryzowaną kategorią zagrożenia ludzi - wybrane zagadnienia" adresowane było głównie do zarządców i użytkowników budynków użyteczności publicznej, spośród których najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele placówek oświatowych - wszystkich szczebli.

Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane z oznakowaniem bezpieczeństwa, oświetleniem awaryjnym oraz zasadami doboru i utrzymania podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach. Należy zaznaczyć, że udział w seminarium był bezpłatny aby jak najliczniej pojawili się przedstawiciele placówek niskobudżetowych. Łącznie w seminarium udział wzięło 180 osób w tym 20 członków SITP. Duża liczba uczestników seminarium potwierdziła potrzebę popularyzacji problemów ochrony przeciwpożarowej wg przyjętej formuły.

Lektorami poszczególnych tematów byli członkowie naszego Oddziału oraz przedstawiciele zaproszonych do prezentacji firm: PHTiO "Supon" S.A. Oddział Szczecin, Przedsiębiorstwo Projektowania i Produkcji Urządzeń Elektronicznych "Hybryd" Sp. z o.o. w Pyskowicach, Sprzęt BHP i Przeciwpożarowy "Prewent" w Gryfinie oraz Firma Poligraficzno - Handlowa "ANRO" w Zawierciu

 

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
Już na starcie korzystamy z najnowszych zdobyczy techniki... Frekwencja dopisała...

Nasz Oddział organizuje pierwszą dużą konferencję...
28 marca 2003 r. w sali audytoryjnej Międzynarodowych Targów Szczecińskich przy ul. Struga 6-8 w Szczecinie, odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. "Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków. Wymagania ochrony przeciwpożarowej na etapie projektowania i realizacji inwestycji". Organizacji przedsięwzięcia wraz z nami podjął się Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Koncepcja powstania konferencji była odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnych środowisk związanych z procesem budowlanym, w związku z faktem zmiany przepisów regulujących zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego budynków.
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
Temperatura rośnie... Otwarcie konferencji przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego - st.bryg. Marka Kowalskiego.
W spotkaniu uczestniczyli projektanci, kadra budowlana realizująca inwestycje, osoby nadzorujące procesy inwestycyjne firm i instytucji, służby prewencyjne PSP, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz pracownicy administracji i nadzoru budowlanego - z regionu Pomorza Zachodniego (łącznie ok. 200 osób).
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
Nie brakowało znakomitych gości... Wszystkie wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem...
Konferencja zgodnie uznana została za przedsięwzięcie o wysokim poziomie merytorycznym, a to dzięki wykładom takich znakomitości jak prof. dr hab. Mirosław Kosiorek - Kierownik Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej (referat: Oddzielenia przeciwpożarowe - projektowanie i wykonawstwo) oraz Marian Skażnik - Prezes Zarządu Głównego SITP (referat: Oddymianie - stan prawny. Błędy w projektowaniu i wykonawstwie).
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
Niekwestionowany autorytet. Mieliśmy również gości z Komendy Głównej...
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
...którzy chętnie udzielali odpowiedzi na szereg zadawanych pytań W konferencji wzięło również udział środowisko akademickie skupione w Politechnice Szczecińskiej.
Po seminarium odbyło się spotkanie członków szczecińskiego SITP z Prezesem Marianem Skaˇnikiem, Skarbnikiem Wacławem Cholewą oraz Zenonem Praczykiem - Prezesem Oddziału w Poznaniu. Przedstawiciele Zarządu Głównego pogratulowali organizacji udanej konferencji i życzyli sukcesów na przyszłość.
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
Spotkanie dla wybranych... Było coś dla ducha, teraz coś dla ciała

Pogłębiamy swoją wiedzę...
Nasze kolejne "warsztatowe" spotkanie postanowiliśmy poświęcić ocenie zagrożenia wybuchem. Temat zreferował kol. Robert Wnukiewicz. Na wstępie przedstawił obecnie obowiązujący stan prawny regulujący ocenę zagrożenia wybuchem oraz zwrócił uwagę na zmiany w ustawodawstwie jakie czekają nas w niedalekiej przyszłości. Następnie skoncentrował się na przybliżeniu uczestnikom "warsztatów" PN - EN 1127-1:2001 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że ocena zagrożenia wybuchem jest tematem bardzo ważnym. Kolejną konferencję organizowaną przez Oddział postanowiono poświęcić właśnie tym zagadnieniom.

Ogólnopolska konferencja pod nazwą "Ocena zagrożenia wybuchem" zorganizowana w dniu 26 listopada 2003 r.
Po działaniach na terenie lokalnym i regionalnym przyszedł czas na większe wyzwanie. Kontynuacją warsztatowego spotkania była ogólnopolska konferencja pod nazwą "Ocena zagrożenia wybuchem" zorganizowana w dniu 26 listopada 2003 r. wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy i Komendą Wojewódzką PSP w Szczecinie. W salach Międzynarodowych Targów Szczecińskich ugościliśmy ok. 180 osób z najdalszych zakątków naszego kraju. Poruszona problematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem głównie wśród kadry technicznej zakładów produkcyjnych i magazynowych, w których występują lub mogą występować mieszaniny wybuchowe. Na sali zasiedli również projektanci i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej pionów Kontrolno-Rozpoznawczych. O wysoki poziom konferencji zadbali znamienici prelegenci, spośród których należy wymienić st. bryg. mgr inż. Tadeusza Łozowskiego z Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP, dr Jana Śliża i mgr inż. Piotra Krzystolika z Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Głównego Instytutu Górnictwa (Kopalnia Doświadczalna "Barbara").
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
Otwarcie konferencji Również ta konferencja spotkała się z żywym zainteresowaniem
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
Czas na wywiad... ... i kłopotliwe pytania

Zwiedzamy nowoczesne zakłady przemysłowe (zwiedzanie zakładów POOL -SPA w Gryficach)...
25 września 2003 r. o godz. 900 w fabryce POOL-SPA w Gryficach, zajmującej się produkcją urządzeń sanitarnych z tworzyw akrylowych, odbyło się spotkanie (przy współudziale naszego stowarzyszenia) mające na celu poznanie systemów przeciwpożarowych zastosowanych w zakładzie. W warsztatach wzięli udział funkcjonariusze pionu kontrolno - rozpoznawczego województwa zachodniopomorskiego i członkowie SITP. Spotkanie rozpoczęły prelekcje przedstawiciele firm wykonujących te zabezpieczenia (TYCO Polska Fire & Security z Warszawy oraz FIRE-STOP ze Szczecina) oraz przedstawiciela zakładu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pożarowe. Po wykładach uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do obejrzenia linii produkcyjnej.
Zajęcia były niezwykle pouczające, gdyż POOL-SPA jest fabryką bardzo nowoczesną i do zabezpieczenia obiektów zastosowano najnowszą dostępną technikę.
kliknij aby powiększyć
Grupowe zdjęcie po ciekawej wizycie

Spotkanie pożarników i architektów...
Firma KNAUF Sp. z o.o. , lider wśród producentów systemów suchej zabudowy w Polsce i na świecie przy współudziale szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP, zorganizowała w dniach 17-19.10.2003 r. w Domu Architekta w Tucznie warsztaty poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa pożarowego obiektów.
Koledzy Roman Nazarkiewicz i Stanisław Wiśniewski (rzeczoznawcy ds. ppoż.) przedstawili najnowsze regulacje prawne, określające wymagania bezpieczeństwa pożarowego w projektowanych obiektach, a przedstawiciele firmy KNAUF zaprezentowali produkty firmy spełniające wymagania bezpieczeństwa pożarowego, dające jednocześnie duże możliwości architektoniczne.
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
Już dla samych widoków warto było tutaj przyjechać Jak zawsze czujni !
kliknij aby powiększyć
Do dziś wspominamy smak tego dzika...

Jesteśmy gotowi działać w szerszym zespole...
19 listopada 2003 r. w ramach XXXIV Szczecińskich Dni Techniki w Sali Senatu Politechniki Szczecińskiej odbyło się seminarium po nazwą: "Funkcje założone i realizowane przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne w Szczecinie, a oczekiwania ich członków" Spotkanie rozpoczęto od prezentacji 18 stowarzyszeń zrzeszonych w NOT, nasz oddział przedstawił kol. Piotr Spodniewski. Podczas tego seminarium o charakterze socjologicznym mieliśmy okazję poznać różne spojrzenia na działalność w dzisiejszych warunkach i wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. Szczególnie cenne (i obiecujące) mogą okazać się nowo zawiązane kontakty z ... leśnikami!!! Kto wie może pojawią się wkrótce zdjęcia z naszych przyszłych wspólnych spotkań...?
kliknij aby powiększyć
Nasza czujna szpica...

Wyjazdy...
Jesteśmy ciekawi, co dzieje się poza "naszym podwórkiem". Podsumowując rok należy wymienić konferencje, warsztaty, spotkania w których mieliśmy przyjemność brać udział jako słuchacze. Bacznie podpatrywaliśmy też rozwiązania organizacyjne, aby to co dobre wykorzystać w przyszłości u siebie. Swoją wiedzę pogłębialiśmy m.in. podczas imprez:
- "Proces inwestycyjny w świetle wymagań Prawa budowlanego. Obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego" - Budma-Securex,- Poznań, 21 stycznia 2003 r.
- Ogólnokrajowe warsztaty - Sosnówka k/Karpacza, 5 kwietnia 2003 r.
- Regionalna konferencja szkoleniowa "Bazy i stacje paliw" - W-wa, 2 kwietnia 2003 r.
- "Sieci i instalacje wodociągowe przeciwpożarowe - znowelizowane wymagania" - W-wa, 17 czerwca 2003 r.
- "Ochrona przeciwpożarowa dużych obiektów z cieczami palnymi" - Soczewka k/Płocka 17-19 września 2003 r.
- Seminarium "Normy europejskie w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Polsce" - W-wa 17 grudnia 2003 r.

 
 
Archiwalne: . 2012 . 2011 . 2010 . 2009 . 2008 . 2007. 2006 . 2005 . 2004 . 2003 . 2002 . 2001
 
 


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Szczecinie ©2003,
webmaster