strona główna
info o sitp
działalność oddziału
aktualności sitp
imprezy sitp
wydawnictwa sitp
wydawnictwa inne
kontakt
kontakt e-mail
 
deklaracja członkowska
deklaracja
członkowska
 
Promat
 
FireStop
 
Kwartalnik "Ochrona Przeciwpożarpwa"
 
Działalność Naszego Oddziału
ROK 2001
Reaktywacja działalności...

Reaktywacja działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Szczecinie, nastąpiła w kwietniu 2001 r. Z inicjatywy 14 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej powstało Koło SITP w Szczecinie działające przy Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia. Inicjatywa spotkała się z uznaniem środowiska pożarniczego i liczba członków szybko wzrosła do 21.

W ramach działalności statutowej, członkowie naszego Koła uczestniczyli w licznych imprezach organizowanych przez Oddziały SITP między innymi:
- "Aktualne problemy ochrony przeciwpożarowej" - Katowice - maj 2001 r.
- "Odbiory obiektów prowadzone przez PSP" - Gdańsk - wrzesień 2001 r.
- "Bezpieczeństwo imprez masowych" - "Savo" Poznań - wrzesień 2001 r.
- "Najnowsze systemy, wykrywania i gaszenia pożarów" - Gdańsk. - grudzień 2001 r.
- "Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki" - "Savo" Poznań - wrzesień 2002 r.

Poza tym organizowano "warsztaty" dla członków Koła, mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji oraz integrację grupy. Tematyka spotkań dotyczyła:
- oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego),
- zamknięcia otworów drzwiami o potwierdzonych parametrach pożarowych,
- oznakowania bezpieczeństwa (ewakuacyjne, ochrona przeciwpożarowa, techniczne środki bezpieczeństwa),
- obciążenia ogniowego - nowa PN.

W warsztatach uczestniczyli nie tylko członkowie Koła, ale również przedstawiciele firm, których działalność związana była z poruszaną tematyką. Taka formuła spotkań zaakceptowana została przez ich uczestników, pozwala bowiem na wymianę doświadczeń i wielostronne spojrzenie na omawiane zagadnienia.


 
 
Archiwalne: . 2012 . 2011 . 2010 . 2009 . 2008 . 2007. 2006 . 2005 . 2004 . 2003 . 2002 . 2001
 
 


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Szczecinie ©2003,
webmaster